Pracovné právo

  • vypracovanie pracovných zmlúv (aj manažérskych)
  • interné dokumenty zamestnávateľov (pracovný poriadok, organizačné zmeny)
  • rokovania so zástupcami zamestnancov
  • pracovnoprávne spory (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody, náhrada mzdy a iné)
  • školenie zamestnancov na úseku ochrany osobných údajov, zodpovedná osoba
  • poradenstvo o registratúre a archivácii dokumentov zamestnávateľa

Skúsenosti

Úspešne sme napadli organizačnú zmenu vykonanú zamestnávateľom, ktorou sa ale tento snažil zastrieť skutočný dôvod – zbavenie sa zamestnanca cez diskrimináciu a priznanie plného nároku (36 mesačná náhrada mzdy), podarilo sa nám vyhrať spory o okamžitom skončení pracovného pomeru, kde sme zastupovali zamestnávateľa a preukázali, že skutočne bol daný dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom.