Advokátska kancelária s 15 ročnými skúsenosťami

Zloženie našej kancelárie tvorí jeden advokát a traja koncipienti. Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v širokom okruhu právnych oblastí, od občianskeho a obchodného práva až po ústavné sťažnosti a správne právo.

Svoje znalosti a skúsenosti premietame aj do publikačnej činnosti v odborných periodikách ako aj v celoštátnej tlači. Úspešne už niekoľko rokov spolupracujeme s najsledovanejšou televíziou na Slovensku.

V spolupráci s realitnými kanceláriami poskytuje právny servis a poradenstvo pri príprave a vyhotovení všetkých zmluvných podkladov spojených s kúpou, predajom alebo nájmom nehnuteľností.

Naše služby poskytujeme aj v anglickom jazyku.

 

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

  • Od roku 2015 člen prvého odvolacieho disciplinárneho senátu pre sudcov
  • Lektor na univerzitách a vzdelávacích podujatiach
  • Dlhoročne spolupracuje s televíziou pri poskytovaní právnych rád v reláciách a spravodajstve
  • Pôsobí aj ako medzinárodný rozhodca šachových olympiád a venuje sa bojovým umeniam

Sme tu pre Vás

Ozvite sa nám a prediskutujeme možnosti ako Vám vieme pomôcť s Vaším právnym problémom.