Komplexná právna pomoc pre podnikateľov a občanov

Advokátska kancelária Ivan Syrový s.r.o.

Poskytujeme komplexné právne služby na území celej Slovenskej republiky.

Našimi klientmi sú právnické osoby (obchodné spoločnosti, občianske združenia a odborové organizácie) ako aj fyzické osoby, vrátane zahraničných klientov.

Venujeme sa oblastiam práva – občianske, obchodné, trestné, správne, ústavné, pracovné a rodinné.

Právne služby, príprava a pripomienkovanie zmlúv sú poskytované aj v anglickom jazyku.

1
rokov skúseností
1 +
prebiehajúcich sporov
1 +
ukončených prípadov

Naše hodnoty

Profesionalita a odbornosť

Samotný výkon advokácie nám nestačí. Dbáme na rozširovanie si vzdelania, štúdium odbornej literatúry a judikatúry súdov, sledovanie zmien v právnych predpisov a rozhodovacej činnosti súdov v oblastiach, v ktorých poskytujeme právne služby. Zúčastňujeme sa na vzdelávacích podujatiach. Nechceme byť len jednými z mnohých.

Mlčanlivosť

Je pre nás samozrejmosťou, že klient nám dôveruje a tento vzťah s klientom si vážime. Klient má u nás istotu, že informácie získané od neho alebo v jeho veci použijeme len v jeho prospech, s jeho súhlasom a v záujme jeho veci. Chránime osobné údaje klienta, preto ich sprístupňujeme v súlade so zákonom len v minimálnom nutnom rozsahu.

Vzťah dôvery

Aby sme boli úspešní, klient nám musí veriť a my sa mu snažíme za dôveru odplatiť kvalitnou prácou. Názor klienta je pre nás dôležitý, konzultujeme s ním postup v jeho veci, naše písomné alebo ústne vyjadrenia, komunikujeme o možných alternatívach postupu.

Sme pripravení pomôcť Vám s Vaším právnym problémom.

Naša kniha

Každodenný život prináša situácie, keď potrebujete rady právnika. Napísali sme knihu, ktorá slúži ako sprievodca najbežnejšími z nich a ako prvá pomoc pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie závetu, požičiavanie peňazí či poisťovanie majetku.

Zrozumiteľným spôsobom vysvetľujeme, aké sú nesprávne predstavy o riešeniach problémov, odpovedáme na najčastejšie otázky, s ktorými sa v praxi stretávame, vysvetľujeme jednotlivé kroky a dávame užitočné rady, na čo by sme pri riešení takých situácií nemali zabudnúť.

Súčasťou knihy sú aj príklady najčastejších zmlúv.

Kniha je dostupná vo viacerých kníhkupectvách.

Často kladené otázky

Poskytujete bezplatné poradenstvo?

Neposkytujeme bezplatné právne poradenstvo. V prípade, ak máte nárok na bezplatnú právnu pomoc, odporúčame Vám obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Aká je cena?

Na cene sa s Vami vždy dohodneme dopredu počas prvého telefonátu alebo e-mailu.

Ako je vás najlepšie kontaktovať?

Najlepšie je kontaktovať nás telefonicky. Po prediskutovaní Vašej situácie sa dohodneme na ďalšom postupe.

Musím prísť osobne?

Pri sporovej agende preferujeme prvé stretnutie v osobnej forme, následne možno veci riešiť elektronicky.
 V ostatných prípadoch, ak Vám to viac vyhovuje, môže komunikácia prebiehať elektronicky od začiatku.

Sme tu pre Vás

Ozvite sa nám a prediskutujeme možnosti ako Vám vieme pomôcť s Vaším právnym problémom.