Rodinné právo

Zastupujeme klientov:

  • v rozvodoch,
  • v sporoch o úpravu práv a povinností k maloletým deťom (úprava styku, výživné, neplnenie si povinností, výchovné opatrenia)
  • v konaní o osvojení dieťaťa

Snažíme sa o dohodu rodičov v záujme maloletých detí, spolupracujeme aj s odborníkmi z praxe (detskí psychológovia).  Prioritou je pre nás záujem dieťaťa, komunikácia s rodičom ohľadom potreby odbornej pomoci, snaha po zlepšení komunikácie medzi rodičmi aspoň ohľadom detí.

Po ukončení rozvodu sa spravidla na nás klienti obracajú v snahe vyriešiť a vyporiadať aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.