Ústavné právo

  • právne analýzy (posudzovanie súladnosti právnych aktov)
  • poradenstvo pri porušení základných práv a slobôd
  • sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky a zastupovanie pred ním
  • kompletný servis v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu 

Skúsenosti

Okrem prieťahov v súdnych konaniach sme hájili práva klientov v konania o porušenie slobody zhromažďovania sa a slobody prejavu, právo na spravodlivý proces (arbitrárne a nezdôvodnené rozhodnutia súdov). 

 

Na Ústavnom súde Slovenskej republiky sme úspešne napadli zmeškanie lehoty na napadnutie dobrovoľnej dražby, kde klientka pôvodne žalovala určenie vlastníctva a až neskôr upravila žalobu, v dôsledku čoho jej všeobecné súdy zamietli žalobu pre zmeškanie lehoty. Rovnako tak sme úspešne namietali výklad reštitučných predpisov v pozemkových sporoch ako aj iné právne otázky.