Občianske právo

  • zmluvy, návrhy ich vypracovanie, pripomienkovanie – všetky zmluvné typy podľa občianskeho zákonníka
  • rokovania o uzatvorení zmluvy, vyjednávanie zmluvných podmienok
  • uplatnenie nárokov pri porušení zmluvy
  • osobitné právne vzťahy k nehnuteľnostiam vrátane poradenstva realitným kanceláriám
  • vymáhanie pohľadávok
  • ochrana osobnosti a dobrej povesti
  • uplatnenie nároku na náhradu škody
  • poistné vzťahy
  • autorské práva
  • susedské spory

Sporovú agendu tvoria často spory o vadné plnenie a uplatnenie nárokov (kúpa nehnuteľností s vadami, kúpa vozidla s vadami). Úzko spolupracujeme so znalcami z príslušných odvetví a uplatnený nárok podporujeme znaleckými posudkami.