Obchodné právo

  • zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach
  • právne vzťahy vnútri spoločností
  • rokovania pri dojednaní zmluvných podmienok
  • vypracovanie zmlúv
  • zmenky
  • ochranná známka, jej registrácia
  • ochrana pred nekalou súťažou
  •  zastupovanie v súdnych sporoch medzi obchodnými spoločnosťami
  • zastupovanie v sporoch samospráva – obchodná spoločnosť