Trestné právo

  • zastupovanie obvinených od počiatočných úkonov trestného konania až po súdne konanie
  • dohadovacie konanie
  • odklony od klasického súdneho konania
  • podmienečné prepustenie, osvedčenie v skúšobnej dobe
  • zastupovanie poškodených a uplatnenie nároku na náhradu škody

Medzi najčastejšie riešené spory patria dopravné nehody ale aj iné nedbanlivostné trestné činy (porušenie povinností pri revízii výťahu alebo pri prevádzke žeriava) a ekonomická trestná činnosť (daňové trestné činy, podvod, úverový podvod) a násilná trestná činnosť.

Skúsenosti
V trestnej veci sme úspešne aplikovali výsledok na „detektore lži“, ktorému sa podrobil svedok, rovnako tak sa snažíme rozviesť zásadu „plodu otráveného stromu“ pri posudzovaní zákonnosti získaných dôkazov a iné.