Profil

 

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o. poskytuje komplexné právne služby na území celej Slovenskej republiky. Jej klientmi sú tak právnické osoby (obchodné spoločnosti, občianske združenia a odborové organizácie) ako aj fyzické osoby, vrátane zahraničných klientov.

Venuje sa oblastiam práva – občianske, obchodné, trestné, správne (vrátane ochrany utajovaných skutočností), ústavné, pracovné a rodinné.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. Svoje znalosti a skúsenosti premieta aj do publikačnej činnosti v odborných periodikách ako aj v celoštátnej tlači. Úspešne už niekoľko rokov spolupracuje s najsledovanejšou televíziou na Slovensku.

V spolupráci s realitnými kanceláriami poskytuje právny servis a poradenstvo pri príprave a vyhotovení všetkých zmluvných podkladov spojených s kúpou, predajom alebo nájmom nehnuteľností.

Právne služby, príprava a pripomienkovanie zmlúv sú poskytované aj v anglickom jazyku.

Úspech klientov je dosahovaný aj vďaka výbornej spolupráci s notármi, exekútormi, znalcami, tlmočníkmi a audítorom.